Kennismaking met wethouder Marion Breij

Ferdinand van Veen sprak met wethouder Marion Breij (Lokaal Landsmeer) over haar portefeuille en hoe ze daarbinnen vorm wil even aan het coalitieakkoord. Het gesprek gaat over ruimtelijke ordening, grondzaken, bouwzaken, wonen, mobiliteit en onderhoud wegen, water en riolering.

Breij vertelt over het noodzakelijke lobbywerk bij de Provincie, de omgevingsvisie en de ambitie om wat woningbouw betreft de regie weer terug te krijgen in de eigen gemeente. Projectontwikkelaars en andere belangstellenden komen al pitchen, volgens de wethouder, maar over concrete plannen kon ze nog niets kwijt.

Doorstroom van verkeer is een belangrijke uitdaging voor Breij. We moeten het integraal bekijken, dus in samenhang met andere zaken, aldus Breij, maar een concrete oplossing het steeds drukker wordende lint had de wethouder nog niet. Maar wel wil ze de mogelijkheid van een tweede ontsluitingsweg zonderzoeken.

Het idee om het gemeentehuis te benutten om meer woonruimte voor Landsmeerders te realiseren, leeft nog steeds bij de wethouder – en is ook opgenomen in het coalitieprogramma. Maar Breij kon nog niet zeggen wanneer dit tot concrete plannen zou leiden.

Wat grote onderhoudsprojecten betreft, staat volgend jaar Havenzathe II en de Meervalweg op het programma.

Tot slot legt Breij uit hoe het zit met de taakverdeling tussen haar en wethouder Eriuk Heinrich en haarzelf. Deze leek de LOL wat ingewikkeld. Breij is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en woningbouw, maar toch doet wethouder Erik Heinrich ook een heel aantal RO-projecten. Dat gebeurt “in het kader van de efficiency”, aldus Breij. Heinrich is immers al ingewerkt in deze projecten. En op de website van de gemeente staat precies welke dat zijn: “heel transparant”. Alles wat er aan nieuwe projecten bijkomt, neemt Breij voor haar rekening.

Hieronder de clips per onderwerp. Onderaan het volledige interview.