Kennismaking met wethouder Jacobien van Boeijen

Kennismaking met wethouder Jacobien van Boeijen

Ferdinand van Veen sprak met Jacobien van Boeijen over haar plannen voor haar komende termijn als wethouder. In haar portefeuille zitten onder meer Milieu en Duurzaamheid, Afval en Reiniging, Zorg en Welzijn en Werk en Inkomen. Ook is zij verantwoordelijk voor het project Havenzathe.

Van Boeijen kondigde onder meer een financiële impuls voor SamenMeer aan, onder meer ter bestrijding van eenzaamheid. Verder vertelt ze over een duurzaamheidsfonds, waaruit subsidies voor isolatie versterkt kunnen worden en gaat zij in op de energietoeslag die verstrekt zal worden aan zo’n 217 huishoudens.

Een nieuwtje was dat de gemeentewerf niet meer bemensd wordt door de vertrouwde medewrekers van de gemeente zelf, maar dat het beheer is uitbesteed aan een externe organisatie. De nieuwe afvalbakken komen in november, aldus de wethouder.

Wat de Havenzathe betreft, kwam naar voren dat Van Boeijen’s mening dat het ‘mooi geworden was’ bij Stoutenburg niet door alle bewoners  wordt gedeeld. Ze gaat alsnog in gesprek met de buurt, onder meer over het wat groot uitgevallen speeltoestel. Wat de rest van de wijk betreft wil de wethouder bezien in hoeverre het mogelijk is de volwassen bomen zoveel mogelijk te laten staan, maar dit zal waarschijnlijk niet altijd mogelijk zijn omdat sommige bomen op het riool staan. Nieuwe volwassen bomen, of meer bomen is wellicht wel een optie.

Onderstaande de clips uit het interview naar onderwerp geordend. Onderaan het volledige interview.