Kennisgeving ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde milieueffectrapport. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde milieueffectrapport. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.