IVN Twiske is veertien gediplomeerde natuurgidsen rijker

IVN Twiske is veertien gediplomeerde natuurgidsen rijker

Een jaar lang, soms twee keer per week, naar de natuurgidsencursus. Het IVN natuurgidsendiploma krijg je niet zomaar. Je volgt lessen over insecten, bloemen, natuurtypen, vogels en veel meer.

Maar vooral is enthousiasme nodig om dit met anderen te willen delen. Alleen lessen volgen is niet genoeg, als eindproeve ga je je project presenteren.

Dat gebeurde zondag 25 juni op de N.J. Schaaptuin aan de Heggerankweg in Amsterdam-Noord, een fenomeen op zichzelf. Daar was een natuurmarkt met kraampjes waar de eindresultaten door de cursisten zelf gepresenteerd werden; zoekkaarten voor planten, wandelroutes, voorlichtingsmateriaal, kruidenbier en nog veel meer was er voor belangstellenden, familie en mentoren te zien.

En als hoogtepunt natuurlijk het diploma, een officieel IVN gidsen naamplaatje en een tas met een voor jouw toepasselijk dier erop. IVN Twiske is weer veertien goed opgeleide natuurgidsen rijker.

Hoe goed ze zijn, merken natuurlijk allereerst de deelnemers aan een wandeling of tocht met een IVN-Twiske gids.

Jan van der Wiele was erbij en sprak met Arnold Goede en Lidy Ridder van het IVN.