Is een open raadsagenda werkelijk beter dan een strak coalitieakkoord?

Politiek commentator Marc de Jong van de LOL is er niet van overtuigd dat een open raadsagenda beter werkt dan een gedetailleerd coalitieakkoord. Dat zei hij zondag 19 februari in het LOL-programma WeekUp.

Als je van tevoren afspraken maakt, vindt uitruil plaats, aldus de voormalige politicus. Partijen geven wat weg, in ruil voor iets anders wat ze dan uit hun programma kunnen realiseren. Ambtenaren weten dan wat de ruimte is en waaraan ze kunnen werken. Maar bij een open programma is dat veel minder het geval. Ook voor indieners van plannen ontstaat onduidelijkheid. Ze weten niet te voren waaraan ze moeten voldoen.

En de mogelijkheden om echt met elkaar in gesprek te gaan in een raadsverdgadering zijn beperkt, zei De Jong. Er is eerste termijn en een tweede termijn waarin iedereen iets kan zeggen, maar dan moet er gestemd worden. Zo’n structuur leidt niet tot echt debat. Als je dan even schorst, kun je soms wél tot een gesprek komen, maar dat is nu eigenlijk niet meer de bedoeling, als alles echt open moet.

Eigenlijk zou je een betere manier moeten vinden om het debat te voeren, vindt De Jong. Open, maar minder strak dan nu. De raad is vrij om z’n eigen manier van debateren te bepalen, misschien zou er naar het reglement gekeken moeten worden.