Interview met wethouder Niels Bonenkamp

In het radioprogramma WeekUp had Adrie van Erp een interview met de kersverse wethouder Niels Bonenkamp. Bonenkamp (VVD) heeft een stevige portefeuille: hij is verwantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, het onderhoud van wegen, water en riolering, kunst en cultuur, sport, economie, recreatie & toerisme,en huisvesting statushouders en asielzoekers. Ook is hij coördinerend portefeuillehouder omgevingswet/-visie. In het interview vertelt hij wat zijn plannen en ideeën zijn.