Interview Mandy Elfferich (D66) en Debby Mulder-Damme (Dorpsbelang) over nieuwe coalitievorming

Interview Mandy Elfferich (D66) en Debby Mulder-Damme (Dorpsbelang) over nieuwe coalitievorming

In een interview voor LOL-radio lichtte fractievoorzitter Mandy Elfferich van D66 toe waarom haar partij een poging wil ondernemen om een nieuwe coalitie te vormen. Als op één na grootste partij wil D66 een akkoord vormen met CDA, GroenLinks, PvdA en VVD. Landsmeer heeft een stabiel bestuur nodig, aldus Elfferich. “De komende jaren komt er veel op ons af.”

Ook aan tafel zat Debby Mulder-Damme van de nieuwe partij Dorpsbelang. Zij legde uit dat ze is afgescheiden van positief Landsmeer om zo sneller en beter informatie te krijgen.

Mulder-Damme vindt het “niet zo netjes” dat D66 nu als tweede partij het initief neemt. Volgens haar moet Lokaal Landsmeer als grootste partij opnieuw het initiatief krijgen.””We hebben een prachtig coalitieakkoord. De kiezer wilde de lokale partijen een kans geven.”

Volgens Elfferich heeft Lokaal Landsmeer die kans gehad, maar is het uiteindelijk niet gelukt. Dat bleek vorige week, toen twee coalitiepartijen (VDA en GroenLinks) een motie van wantrouwen indienden tegen wethouder Marion Breij. “De coalitie is geklapt en daar heeft de oppositie niets voor hoeven doen”, zei Elfferich.

Met dat laatste was Mulder-Damme het niet eens. Volgens haar was het klappen van de coalitie uiteindelijk het gevolg van een “heksenjacht” van de oppositie op wethouder Marion Breij.