Integriteitskwestie bracht schade toe aan gemeente, zegt burgemeester De Lange

Integriteitskwestie bracht schade toe aan gemeente, zegt burgemeester De Lange

Ja, bij de handelwijze van voormalig wethouder Breij in oktober was er een schijn van belangenverstrengeling. Dat schrijft burgemeester Léon de Lange in antwoord op vragen van D66, de PvdA en de VVD.

De burgemeester is zich bewust van de schade die de integriteitskwestie rond ex-wethouder Breij de afgelopen maanden heeft toegebracht aan de gemeente. “Het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie moeten samen aan de slag om het aanzien van onze gemeente te herstellen,” zegt hij.

Zelf is de burgemeester de portefeuillehouder op het gebied van integriteit, maar hij benadrukt dat bestuurders primair verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen.

Toch gaat het college als geheel scherper worden, zegt hij. Voortaan is integriteit een vast agendapunt in de collegevergaderingen. Leden van het college kunnen elkaar dan aanspreken op elkaars handelen en elkaar dilemma’s voorleggen.

“De volledige huishouding op het gebied van integriteit (kaders omgangsvormen, protocollen, trainingen, coaching) zal op orde moeten worden gebracht,” aldus de burgemeester. “Huidige en toekomstige bestuurders zullen zich meer dan ooit bewust moeten zijn van de effecten van hun handelen en keuzes op de uitstraling van de gemeente.”