Ingelaste raadsvergadering met Commissaris van de Koning over geheim onderzoek

Ingelaste raadsvergadering met Commissaris van de Koning over geheim onderzoek

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Landsmeerse politiek afstevent op een crisis, als het al niet zover is.

Vanavond vindt er een ingelaste raadsvergadering plaats, waarbij ook de Commissaris van de Koning Arthur van Dijk aanwezig zal zijn.

Dat laatste gebeurt op grond van artikel 182 van de Provinciewet, zo staat vermeld in de agenda van de raadsvergadering. Dat artikel bepaalt onder meer dat de commissaris bevoegd is vergaderingen van een gemeentebestuur bij te wonen bij de uitvoering van zijn taak om te “adviseren en te bemiddelen bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in een gemeente en wanneer de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is”.

Uit de agenda blijkt dat op 23 december een onderzoek is afgesloten, waarvan de uitkomsten zijn vastgelegd in een geheim document. Dat was daags na de raadsvergadering van 22 december, waarin commotie ontstond naar aanleiding van de mogelijke aankoop door de gemeente van restaurant De Pepermolen. Het ontbrak de raad toen aan informatie, waarbij de verantwoordelijke wethouder Marion Breij wees naar haar ambtenaren en het vorige college.

In de vergadering van vanavond wordt de raad gevraagd de geheimhouding van de uitkomsten van het onderzoek van 23 december en de begeleidende aanbiedingsbrief van 18 januari te bekrachtigen.

De vergadering is openbaar en begint om 21:00 uur.  De inhoudelijke bespreking van beide stukken vindt echter plaats “in het geheim en achter gesloten deuren”.