Jan Koppenol
20 september 1936 – 3 maart 2018
Geleefd… Dat heeft hij, Jan Koppenol
Tijdens de condoleance kwamen velen afscheid nemen van een Landsmeerder, die veel voor de gemeenschap betekende. Jan Koppenol was de jongste en enige zoon van Arie Koppenol en Grada van Doesburg. Hij woonde vroeger aan het Zuideinde 191 vlakbij ‘het fluwelen eindje’ bij de Meerbrug, het huidige Kadoelen. Jan Koppenol nam op zijn zeventiende, toen zijn vader overleed, het taxibedrijf over, dat zijn vader net voor de oorlog had overgenomen van buurman Jaap Rood. Hij reed na de oorlog in stijl met zijn Buicks en breidde het taxibedrijf uit. Vele Landsmeerders kozen voor de trouwauto’s van Jan Koppenol. In de loop de hij jaren heeft hij velen in zijn taxi’s vervoerd. Jarenlang reed hij voor het loodswezen. Hij vervoerde de loodsen naar IJmuiden en bracht ze weer thuis. Zestig jaar was hij actief voor het Sinterklaas comité, dat hij oprichtte, uitbouwde en in stand hield met wijlen Hans Vermeulen, Rudi Goede en Ab Spits ,die als oude vriend en buurman de condoleance bezocht. Jan Koppenol was bij IVV ook een gewaardeerd medewerker en vrijwilliger en dat ook gedurende vele jaren. Hij voelde zich betrokken bij de ontvangst van de Engelse piloten, die op 4 mei jaarlijks hun omgekomen Squadronleden herdenken bij het monument in het Landsmeerderveld. Jaarlijks droeg hij via sponsoring ook bij aan de pilotenmaaltijd. In oorlogstijd ging Jan Koppenol vaak om met Leo de Kock die net als hij van katholieke huize was. Als verzetsdaad verwisselde hij de huisnummers om jonge onderduikers te beschermen. Huizen waar ouderen woonden, kregen het nummer van huizen waar jongeren verbleven. Soms werden huisnummers ook gewoon weg geschilderd.
De crematieplechtigheid van Jan Koppenol heeft in besloten kring plaats gevonden.
Previous post

Landsmeerders brengen massaal hulpgoederen voor Syrië in

Next post

Portocabines voor JOLO?

admin