Hoe lang moeten Landsmeerse woningzoekenden werkelijk wachten op een huurwoning?

Hoe lang moeten Landsmeerse woningzoekenden werkelijk wachten op een huurwoning?

In antwoord op een vraag van D66 liet het college van B&W onlangs weten dat de gemiddelde wachttijd voor een huurwoning in Landsmeer tussen 2021 en 2022 gedaald is van 17,2 naar 16 jaar. Het bekende verhaal dat Landsmeer met 22 jaar de nationale wachttijdranglijst aanvoert, biedt geen adequate beschrijving meer van de huidige werkelijkheid.

Het college ontleent deze gegevens aan de Jaarrapportage Woonruimteverdeling in de regio Amsterdam 2022, een publicatie die eind 2023 verscheen.

Landsmeer valt wat wachttijden betreft niet bijzonder uit de toon bij de overige gemeenten in de streken rond Amsterdam, zo blijkt uit deze rapportage. Het totale gemiddelde in Zaanstreek-Waterland is 14,4 jaar. De langste wachttijd heeft Wormerland: 19,7 jaar.

Wachttijd verwijst naar de periode dat iemand staat ingeschreven bij een woningcorporatie of een ander woningtoewijzingsorgaan. Door inschrijving geeft deze persoon aan een huurwoning in haar/zijn woonplaats te willen betrekken. Wachttijd wordt gemeten vanaf het moment van inschrijving tot het moment waarop de woningzoekende daadwerkelijk een passende woning krijgt toegewezen.

Dat een woningzoekende ingeschreven staat, betekent echter niet dat deze ook vanaf het begin daadwerkelijk actief zoekt naar een woning. De actieve zoekperiode wordt uitgedrukt met de term zoektijd. Nadat iemand actief met zoeken begint door bijvoorbeeld op aanbiedingen te reageren, duurt het in Landsmeer gemiddeld 6,5 jaar voordat daadwerkelijk een huis betrokken wordt. De gemiddelde zoektijd in Zaanstreek-Waterland is 4,9 jaar. Landsmeer loopt dus iets uit de pas, maar ook weer niet buitengewoon. In Zaanstad bijvoorbeeld is de zoektijd 6,9 jaar.

Voor D66 zijn deze nieuwe inzichten reden geen voorstander te zijn van het bouwen van ‘torenflats‘ in Landsmeer, zo valt op hun website te lezen. Geen opzienbarende uitspraak: ook toen iedereen het nog over 22 jaar wachttijd had, waren er weinig voorstanders van torenbouw te vinden.

Boeiender is wellicht de vraag of de meevallende zoektijd ook gevolgen heeft voor de meningsvorming over de wenselijkheid van sloop en vervanging van bestaande woningen in de dorpskern. Wat dat betreft heeft de politiek binnenkort een lastiger keus te maken.