Heidi Bouhlel en Sandra Schreuder: kansrijke kandidaten voor de verkiezingen

Heidi Bouhlel en Sandra Schreuder: kansrijke kandidaten voor de verkiezingen

Op woensdag 15 maart vinden de verkiezingen plaats voor Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (of ook wel: de waterschapsverkiezingen).

Er zijn vijf Landsmeerse kandidaten. De LOL sprak met Heidi Bouhlel (SP, nummer 2 op lijst 9 voor Provinciale Staten) en Sandra Schreuder (PvdA, nummer 4 op lijst 2 voor het waterschap) op twee door henzelf gekozen locaties.

Verder staat Anneriek Verhoef (VVD, nummer 18 op lijst 3) op voor Provinciale Staten. De kans dat ze gekozen wordt is klein, maar ook niet nihil.

Eric Knibbe (CDA, nummer 30 op lijst 5) en Jacobien van Boeijen (Water Natuurlijk, nummer 20 op lijst 4) zijn theoretisch verkiesbaar voor het waterschapsbestuur, maar staan in feite op een onverkiesbare plaats.