Stevige reactie GroenLinks op verhaal van voormalig wethouder Marion Breij

Stevige reactie GroenLinks op verhaal van voormalig wethouder Marion Breij

De Landsmeerse politici gooien de remmen steeds verder los. Vandaag kwam GroenLinks met een tweede statement in enkele dagen. Daarin geeft wethouder Jacobien van Boeijen een onthutsend kijkje in de politieke keuken van het afgelopen half jaar.

Van Boeijen gaat uitgebreid in op de handelwijze van haar voormalige collega-wethouder Marion Breij. De strekking: “Breij verdraait de gang van zaken en probeerde haar doel op niet integere wijze te bereiken.”

Marion Breij wilde volgens Van Boeijen in zeer korte tijd de gemeentelijke organisatie omturnen, maar liep daarbij aan tegen wet- en regelgeving en bestaande kaders, waaraan de gemeente zich heeft te houden. En zo ontstond vanaf haar eerste werkdag een zeer moeizame relatie met haar ambtenaren.

“Daarin maakte zij misbruik van haar positie binnen de organisatie”, zegt Van Boeijen. “Mevrouw Breij creëerde een heel onveilig werkklimaat binnen en buiten de organisatie door haar bejegening. En vervolgens doet ze het voorkomen of het aan de ambtenaren ligt dat de ambities op het gebied van ruimtelijke ordening niet snel waargemaakt konden worden.”

Volgens Jacobien van Boeijen zijn wethouder Breij vele handreikingen gedaan. Mede naar aanleiding van haar mededeling over onveiligheid in het college is door de burgemeester een mediator aangesteld voor het college. “Het is echter onmogelijk gebleken om met haar een compromis te bereiken,” zegt Van Boeijen.

Van Boeijen: “Zij voelde zich ook niet gehouden aan afspraken in het college. De rollen van ambtenaar, bestuurder, college en raad horen duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Als bestuurder ging zij te vaak op de stoel van de leidinggevende of van de raadscoalitie zitten.”

Het persbericht van GroenLinks gaat ook nog uitgebreid in op de zienswijze die Marion Breij heeft ingediend bij Provinciale Staten, terwijl ze grondgebied heeft in het gebied waarom het ging. GroenLinks vindt dat Breij zich niet aan de afspraken heeft gehouden, zowel inhoudelijk als op het gebied van integriteit.

Opmerkelijk is dat GroenLinks nu van mening is dat wethouder Breij terecht een motie van wantrouwen kreeg in de raadsvergadering op 27 oktober. Maar GroenLinks stemde daar toen tegen, terwijl de partij nu stelt dat het eigenlijk vanaf de eerste dag al aan het mislopen was met wethouder Breij.

De twee stemmen van GroenLinks hadden toen het verschil kunnen maken. Maar kennelijk woog voor GroenLinks toen het belang om de coalitie in stand te houden zwaarder dan hun zorgen over de integriteit van wethouder Breij.

 

Foto: Gemeente Landsmeer/Marcel Molle. De installatie van het nieuwe college. Toen alles er nog veelbelovend uitzag.