Griffier Pauline Lodewegens keert binnen twee jaar terug naar Purmerend

Griffier Pauline Lodewegens keert binnen twee jaar terug naar Purmerend

Pauline Lodewegens heeft vorige week vrijdag (28 juni) haar ontslag als griffier per 1 september 2024 ingediend. Dit betekent dat Landsmeer relatief snel opnieuw op zoek moet naar een nieuwe griffier.

Pauline Lodewegens is namelijk nog net geen twee jaar in dienst geweest. Op 10 november 2022 is zij benoemd als opvolger van Johan Paul de Groot, die naar Wijk bij Duurstede vertrok.

Pauline Lodewegens keert per 1 september 2024 terug naar de gemeente Purmerend om daar net als voorheen haar ‘oude’ werk als raadsadviseur en commissiegriffier op te pakken.

In een reactie op haar besluit laat zij het volgende aan de Lokale Omroep Landsmeer weten: “Mijn tijd bij de gemeente Landsmeer heb ik als zeer waardevol ervaren. Ik heb veel geleerd, onder andere dat de omvang van een grote gemeente beter past bij wie ik ben, dan een kleine gemeente. Dat is dan ook de reden van mijn vertrek. Mijn laatste werkdag valt op vrijdag 30 augustus 2024. Uiteraard draag ik gedurende de komende periode mijn taken op een zorgvuldige wijze over aan mijn opvolger”.

In een e-mail aan de gemeenteraad en het college laat Bert de Ridder (D’66) namens de Werkgeverscommissie (WGC) weten haar vertrek zeer te betreuren.

In dezelfde e-mail schrijft hij verder dat de WGC samen met haar vaste adviseur (de burgemeester) de situatie op de griffie (nu en dan) en verdere aanpak hebben besproken. Daarin is geconcludeerd dat voor de korte termijn gezocht zal moeten worden naar een interim-griffier en dat deze zoektocht inmiddels in gang is gezet. Deze tijdelijke oplossing geeft een ieder tijd om het traject ter invulling van de vacature zorgvuldig op te pakken en dat de WGC haar kijk hierop – in een overleg – met de gemeenteraad wil delen. Voor de WGC staat vast dat voor bedoeld traject en de interim-invulling aanvullende financiële middelen nodig zijn.