Gezocht: een extern lid voor de Rekenkamercommissie

De gemeente is op zoek naar een extern lid voor de Rekenkamercommissie. De Rekenkamercommissie (RKC) Landsmeer is een door de gemeenteraad ingestelde commissie, die de raad ondersteunt in zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigde taak. Daarnaast heeft de RKC de taak om te onderzoeken of het gemeentebestuur het afgesproken beleid effectief en efficiënt uitvoert en doelmatig met de toegekende budgetten is omgegaan.