Gemeenteraad stelt begroting 2024 bijna ongewijzigd vast

Gemeenteraad stelt begroting 2024 bijna ongewijzigd vast

De gemeenteraad nam er de tijd voor, maar na ongeveer vijf uur vergaderen is de raadsbegroting 2024 met een grote meerderheid van stemmen vastgesteld. Alleen de fracties van Dorpsbelang en Positief Landsmeer stemden tegen.

Dat de vergadering vijf uur duurde, lag vooral aan de grote hoeveelheid amendementen en moties die waren ingediend, in totaal zeventien. Maar liefst tien daarvan kwamen voor rekening van Dorpsbelang, vertegenwoordigd door Debby Mulder-Damme.

Mevrouw Mulder-Damme had zich een half jaar niet laten zien in de raad en leek nu in één keer de schade te willen inhalen.

Geen van haar moties of amendementen haalden het overigens, meestal omdat het onderwerp op de rol stond om in een latere vergadering nog besproken te worden, of al eerder besproken was.

Op de lasten voor de burger is een prijsindexering toegepast, waardoor deze volgend jaar met 5,5 procent zullen stijgen. De raad besloot geen verdere lastenverzwaringen op te leggen, bij tegenvallers moet het geld elders in de begroting worden gevonden.

Verder is geld uitgetrokken voor het ongedaan maken van eerdere bezuinigingen, onder andere op subsidies voor verenigingen en groenbeheer.

De raad besloot ook meer geld uit te trekken voor verkeersveiligheid, met name door aanpassingen aan het lint. Ook voor de bevordering van duurzaamheid zijn middelen beschikbaar. Daarbij werd besloten deze niet slechts of grotendeels ten goede te laten komen aan woningbezitters.

Wethouder Bas ten Have toonde zich na afloop erg tevreden over het verloop van de avond. “De raad is in debat geweest, heeft afwegingen gemaakt en ik ben heel blij dat deze begroting nu is vastgesteld. Nu kunnen we met onze ambities echt aan de slag.”

In de onderstaande video een gesprek met Ten Have en met Marc de Jong, politiek analist van de LOL.