Gemeenteraad pakt de draad weer op, burgemeester roept op tot respectvolle omgang

Gemeenteraad pakt de draad weer op, burgemeester roept op tot respectvolle omgang

In een korte toespraak tot de gemeenteraad riep burgemeester Léon de Lange gisteravond op om de draad met elkaar weer op te pakken – maar wel op een manier “dat ieder van ons weer veilig en met plezier kan werken”. Hij zag het mede als zijn eigen taak ervoor te zorgen dat er weer meer wederzijds inzicht en begrip komt. “We zitten hier tenslotte allemaal op deze plek, allemaal op onze eigen manier en met onze eigen ideeën, omdat we het beste willen voor de inwoners.”

De burgemeester vroeg de raad om op een repectvolle manier met elkaar om te gaan. “Geen persoonlijke verwijten, en geen huidige of vroegere raadsleden, bestuurders, ambtenaren of wie dan ook te betichten van zaken waartegen zij zich kunnen, of zouden hoeven verdedigen.”

Bij deze laatste oproep sloot fractievoorzitter Mandy Elfferich aan in een mededeling namens D66, GroenLinks, PvdA en VVD. Deze partijen zeggen uitdrukkelijk afstand te nemen van de uitlatingen die Lokaal Landsmeer-fractievoorzitter Axel Damme in de pers deed over gemeenteambtenaren, waarbij hij sprak van “onderkoninkjes” en “rotte appels”. “Ongefundeerde uitspraken, zeer schadelijk voor het aanzien van de gemeente”, zei Elfferich. “Er is nog geen begin van een onderzoek, laat staan bewijs.”

Dezelfde Axel Damme kondigde aan dat hij als fractievoorzitter van de grootste partij de coalitiegesprekken wil voeren en op zoek zal gaan naar een informateur. Welke andere partijen het gesprek met hem willen aangaan, is nog onbekend.

In een vergadering waar het in afwijking van de praktijk in het laatste halfjaar zo nu en dan tot een serieuze gedachtenwisseling kwam, nam de raad twee opmerkelijke beslissingen. Ten eerste besloot men af te zien van het eerste recht van koop voor restaurant de Pepermolen. De informatie die in december nog ontbrak, bleek nu wél beschikbaar. Op Debby Mulder-Damme na stemden alle raadsleden voor.

Na afloop spraken we even met een blije eigenaar van de pepermolen, Mica Stojanovic:

Verder besloot de raad – in beslotenheid – tot opheffing van de geheimhouding op het onderzoeksrapport dat verscheen naar aanleiding van de ontstane situatie rond ex-wethouder Marion Breij. Het kan echter nog even duren voordat het valt in te zien, want om privacyredenen moeten er eerst nog stukken zwart gelakt worden. Dat kan nog “weken tot maanden” duren, zo zei de burgemeester tegen de NOS.