Gemeente Landsmeer bereidt locatie Violierweg voor op ontvangst Oekraïners

Gemeente Landsmeer bereidt locatie Violierweg voor op ontvangst Oekraïners

In een interview met Katinka Waaijer in het LOL programma Week-up van 16 oktober onthulde burgemeester Léon de Lange dat de voormalige gemeentewerf aan de Violierweg op dit moment wordt voorbereid op de komst van Oekraïense vluchtelingen.

De LOL bevroeg de burgemeester naar aanleiding van posts in de sociale media, waarin bewoners zich hardop afvroegen waarom de gemeente daar begonnen was met de egalisatie van grond.

Volgens burgemeester De Lange is de komst van de Oekraïners nog niet zeker, maar is het goed om alvast met de voorbereidingen te beginnen om niet verrast te worden. En het werk moet toch gebeuren, omdat uiteindelijk woningbouw gepland staat aan het einde van de Violierweg.

In totaal is het de bedoeling dat Landsmeer 68 vluchtelingen gaat herbergen. Dat is al sinds april bekend. Naast de Violierweg zijn het oude Middelpunt en Zuideinde 81a mogelijke locaties om dat te doen.

Hoewel in de volksmond gesproken wordt over containerwoningen, gebruikte de burgemeester liever de term tiny houses. In een unit zouden vier mensen kunnen worden ondergebracht.

Op de vraag wanneer omwonenden geïnformeerd worden, antwoordde de burgemeester dat dit gebeurt zodra de gemeente meer duidelijkheid heeft uit Den Haag. Dan valt ook de beslissing over de locatie. Hij zei te hopen in het najaar meer te weten.

Daarbij moet de gemeente ook rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, zoals de asielzoekerscrisis rond het opvangcentrum in Ter Apel. “Ook die opgave komt op Landsmeer af”, aldus burgemeester De Lange. “We zitten helaas in een situatie waar crisis op crisis wordt gestapeld.”

Of het om korte of langere opvang gaat kon de burgemeester nog niet zeggen. Het lijkt hem in elk geval niet wenselijk om een aantal maanden vluchtelingen in de sporthal te laten verblijven. “De vraag is wat we aankunnen en hoe lang we iets aankunnen. Een paar maanden is mogelijk iets te lang”.

Beluister het interview: