Gemeente, huurdersvereniging en Eigen Haard tekenen prestatieafspraken

Gemeente, huurdersvereniging en Eigen Haard tekenen prestatieafspraken

Woensdag 1 mei hebben de gemeente Landsmeer, Eigen Haard en de Huurdersvereniging Landsmeer (HVL) de prestatieafspraken getekend voor 2024. Wethouder Niels Bonenkamp tekende namens de gemeente, bestuurder Arco Groothedde namens Eigen Haard en namens de HVL tekende bestuurslid Rita Wals.

Vanaf nu kan tot 50% van de woningvoorraad van Eigen Haard met lokale voorrang aan inwoners uit de gemeente Landsmeer toegewezen worden. Eigen Haard gaat verder met de verduurzaming van het bestaande bezit. Ook willen Eigen Haard, de gemeente en de HVL het aantal sociale huurwoningen in de gemeente Landsmeer de komende jaren substantieel vergroten. Daartoe is onder meer het project ‘Oude Keern’ opnieuw opgepakt.

De prestatieafspraken vloeien voort uit de eerder gemaakte afspraken voor de periode 2021-2024. Ze leggen nog één keer concreet de gewenste prestaties voor het lopende jaar vast op het gebied van volkshuisvesting. Vanaf 2025 zullen nieuwe prestatieafspraken worden gemaakt op basis van de nieuwe Woonvisie voor de gemeente Landsmeer, die later dit jaar wordt vastgesteld.