Geluid van de A10 pas in 2025 weer binnen de normen

Geluid van de A10 pas in 2025 weer binnen de normen

De wegens stormschade verlaagde geluidsschermen langs de A10 komen pas in 2025 weer op de oude hoogte terug, zo bleek tijdens een inloopspreekuur van Rijkswaterstaat op 16 november in het Wapen van Landsmeer.

Tot die tijd wordt niet voldaan aan de geldende geluidsnormen, aldus omgevingsmanager Harold Hansen van Rijkswaterstaat in een interview met LOL-reporter Titia Wittenberg. De maximum snelheid verlagen tot 80 kilometer per uur, zoals de PvdA Landsmeer onlangs bepleitte, zet volgens Hansen geen zoden aan de dijk: “De winst is nilhil”.

De loop zat er woensdag 16 november goed in. Voortdurend kwamen er groepjes bewoners binnenlopen met diverse vragen. Opvallend was dat bij deze bijeenkomst met name de wat jongere generatie Landsmeerders informatie kwam halen. Men had vragen over waarom de schermen zijn weggehaald, waarom het zo lang duurt voordat ze terug worden geplaatst  maar vooral,  hoe gaan de nieuwe schermen er uitzien?

Rijkswaterstaat was vertegenwoordigd met vier medewerkers die  niet alleen de zakelijke  informatie gaven over de huidige situatie maar ook gericht luisterden naar wat de bewoners zelf inbrachten.

Volgens omgevingsmanager Hansen wordt er een proces gestart om met inspraak van omwonenden van de ring (Amsterdam Noord, Oostzaan, Landsmeer) de nieuwe geluidsschermen te ontwerpen.