Gedeputeerde staten verleent vergunning voor camping in Twiske

Gedeputeerde staten verleent vergunning voor camping in Twiske

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben besloten dat de Omgevingsdienst een natuurvergunning kan afgeven voor een camping bij Twiske Haven aan de Noorderlaaik. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

Het gaat om een camping met vijf kampeerplaatsen, acht camperplaatsen en twaalf zogenaamde ecolodges. De vergunning was aangevraagd door de eigenaren van Twiskehaven. Zij wonen bij Twiske Haven en hebben beloofd te zullen optreden als toezichthouders.

De actiegroep Hart voor het Twiske, natuurvereniging IVN en vijf omwonenden dienden zienswijzen in tegen het voornemen een camping te vestigen. Deze zijn terzijde geschoven. De omwonenden wonen te ver van het terrein en de bezwaren van beide organisaties zijn niet zwaarwegend genoeg, vindt de Omgevingsdienst.

De verenigingen wezen op het gevaar van verstoring van de vleermuis en vogelsoorten als de smient.

Er kan overigens nog wel formeel bezwaar gemaakt worden tegen het besluit van GS.