Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten Filosofie, zal er in het Dienstencentrum een tweede serie bijeenkomsten plaatsvinden.Deze bijeenkomsten zijn ook op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur (12 maart en 2, 16 en 30 april). Ook deze worden gegeven door Dr. J Scheren. Aanmelden is noodzakelijk. Kosten: € 25. Het Theologisch-Politiek Tractaat (1670) is dé tekst die Spinoza beroemd en vooral in eerste instantie berucht maakt in de Nederlandse Republiek en daarbuiten. Dat werd hem niet in dank afgenomen en in 1674 werd het boek verboden. Maar is Spinoza’s tekst wel zo antigodsdienstig zoals toen werd beweerd en ook nog wel vandaag wordt aangenomen? En pleit Spinoza in zijn Tractaat wel zonder meer voor de scheiding van kerk en staat?

Previous post

There is no more story.

Next post

Mozaïeken tocht voor ouderen

Redactie