Festivals in het Twiske? “Een spannende zaak”

Festivals in het Twiske? “Een spannende zaak”

“Een spannende zaak”. Dat zei wethouder Jacobien van Boeijen over de kritiek die door het recreatieschap het Twiske en daarbij aangesloten gemeenten is geuit op Landsmeer.

Het feit dat de Landsmeerse gemeenteraad heeft besloten geen grote festivals meer op haar grondgebied te willen, zorgt op dit moment voor veel ophef. Volgens het recreatieschap zou dat jaarlijks 80.000 euro aan inkomsten kunnen schelen.

Laat Landsmeer daar dan maar voor opdraaien, zo klinkt het in een aantal naburige gemeenten. En dat baart zorgen, zo was ook te merken in de afgelopen raadsvergadering van 23 februari. De vraag is of de gemeente tegen de druk bestand zal zijn. De kans is aanwezig dat het Landsmeer veel geld zal kosten, óf zich gedwongen zal voelen terug te komen op haar besluit.

Wethouder Van Boeijen zei dat Landsmeer in het verleden inderdaad een ambitiedocument van het recreatieschap heeft ondertekend. Maar inmiddels is het festival Welcome to the Future meer dan driemaal zo groot geworden en trekt het 25.000 bezoekers. Een te zware belasting voor de natuur, denkt Van Boeijen, maar ook voor de inwoners van Landsmeer. Bovendien laat het bestemmingsplan voor het gebied festivals “eigenlijk helemaal niet toe,” aldus de wethouder.

Maar wat de Landsmeerders ervan vinden, is nooit goed uitgezocht, zo bleek. Van Boeijen verwees naar een handtekeningenactie van de actiegroep Hart voor het Twiske, die 1800 handtekeningen tegen het festival zou hebben opgeleverd. “Als dat staat voor huishoudens is het veel”, vond de wethouder. Of die handtekeningen werkelijk staan voor huishoudens, valt echter zeer te betwijfelen. Het is goed voorstelbaar dat in huishoudens met meerdere generaties verschillend gedacht wordt over wenselijkheid van festivals.

Om de ruzie met het recreatieschap en de omliggende gemeente te beslechten “gaan we in gesprek”, zei Van Boeijen. “We moeten er samen zien uit te komen.”