Eric Knibbe (CDA) en Axel Damme (LOLA) over de coalitiebreuk

Eric Knibbe (CDA) en Axel Damme (LOLA) over de coalitiebreuk

In het radioprogramma Week-up van de LOL sprak politiek verslaggever Ferdinand van Veen met Eric Knibbe en Axel Damme, de fractievoorzitters van repectievelijk het CDA en Lokaal landsmeer. Het CDA en GroenLinks stapten uit de coalitie, met achterlating van de lokale partijen Lokaal Landsmeer en Positief Landsmeer.

Aanleiding tot het gesprek vormde de motie van wantrouwen die het het CDA en GroenLinks indienden en die leidde tot het aftreden van Lokaal Landsmeer-wethouder Marion Breij.

Beide fractievoorzitters toonden zich teleurgesteld. Knibbe herhaalde in grote lijnen zijn persbericht van afgelopen vrijdag.

Het CDA en Groenlinks zijn niet meegaan met een voorstel om een week bedenktijd in te lassen omdat ze, aldus Knibbe, “niet de verwachting hadden dat dit tot iets positiefs zou leiden”.

De CDA-fractievoorzitter zou wel graag een onderzoek willen om te zien hoe de samenwerking tussen college, raad en ambtelijke organisatie verbeterd kan worden.

Ook Axel Damme pleitte voor een onderzoek, en wil dit breed opzetten. Lokaal Landsmeer vindt dat een cultuurverandering nodig is. “We moeten kijken naar de toekomst. Hoe gaan we met elkaar om?”