Eric Knibbe (CDA): “De oplossing ligt niet in een fusie met een groen-landelijke gemeente”

Eric Knibbe (CDA): “De oplossing ligt niet in een fusie met een groen-landelijke gemeente”

In de volgende podcast over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer spreken Adrie van Erp en Jan Kok met Eric Knibbe, fractievoorzitter CDA en student bestuurskunde.

In de laatste rol schrijft Eric Knibbe een scriptie die terugkijkt op een proces dat nu al tien jaar duurt, met name voor wat betreft het onderwerp burgerparticipatie. Vervolgens werpt hij de vraag op: hoe moet het daarmee verder? Is een nieuwe vorm van burgerberaad wellicht een optie?

Knibbe denkt dat de burger nog onvoldoende invloed heeft kunnen uitoefenen. Belangrijk is het om de inwoners mee te nemen in het proces, maar tegelijkertijd zijn er veel burgers die het “worst zal zijn”, aldus Knibbe. “Maar de geïnteresseerde burger loopt wel degelijk aan tegen de grenzen van het mogelijke dat de gemeente kan bieden.”

Vóór 1 april valt niet het definitieve besluit, zegt Knibbe. Waar het om gaat, is dat er dan duidelijkheid is over wat er wel en niet mogelijk is met de gemeenten om ons heen. “De gemeente Waterland heeft ervoor gekozen zelfstandig te blijven, maar toen moest de onroerend goedbelasting een miljoen meer opbrengen om de begroting rond te krijgen. Hoe toekomstbestendig ben je dan?”

Maar zelfstandig blijven levert niet alleen een financieel probleem op, aldus Knibbe. “Je moet je ook afvragen hoe interessant je nog bent als werkgever. En je hebt weinig bestuurskracht.”

Voor Eric Knibbe ligt de oplossing niet in een fusie met een groen-landelijke gemeente. Zijn voorkeur – en die van het CDA – ligt bij een fusie met Purmerend. “Dat heeft de Beemster ook gedaan en over het algemeen is dat positief gegaan.”

Dat onlangs uit een LOL-poll bleek dat er maar heel weinig inwoners van Landsmeer te vinden zijn voor een fusie met Purmerend, zegt hem weinig. “Dat was een flutpoll”.

Bij de burger speelt emotie, en met name angst (“we worden opgeslokt”) een belangrijke rol, vindt Eric Knibbe. Dat was volgens hem laatst goed te zien in een aflevering van De Stem van de Straat van de LOL.

“Als je met een grote gemeente samengaat, haal je veel expertise binnen. Op dit moment – en dat is absoluut geen aanklacht richting ambtenaren, zij doen hun stinkende best – kunnen we de dienstverlening richting burger niet doen zoals we zouden moeten doen”, zegt Knibbe.

Voor wat betreft het verdere traject pleit Knibbe in zijn scriptie voor het instellen van een zogenaamd burgerberaad. Dan worden er honderd, honderenvijftig burgers ingeloot die dan een heel traject doorgaan, waarbij ze zich uitgebreid laten voorlichten. “Dan maak je goed-geïnformeerd een keus.”