Eerste contouren raadsagenda en collegevorming besproken

Eerste contouren raadsagenda en collegevorming besproken

Maandagavond 21 februari bespraken D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA de eerste contouren van de raadsagenda met de gemeentelijke organisatie. Zo ontstaat ontstaat een realistische en uitvoerbare agenda, zegt Mandy Elfferich van D66.

In de agenda wordt vastgelegd over welke onderwerpen de komende periode een besluit moet worden genomen en wat de samenwerkende partijen verder graag in gang willen zetten.

De besluitvorming en het debat over de onderwerpen zelf vindt in de gemeenteraad plaats.

De samenwerkende partijen hopen de agenda in maart te kunnen presenteren en tevens te bespreken in de raad.

Daarnaast hebben de partijen hun visie op college(vorming) besproken: het aantal wethouders, formatie en profielen. De vijf afzonderlijke partijen volgen een intern proces om tot een wethoudersvoordracht te komen. Als ze dat alle vijf doen, valt er dus wat te kiezen voor de raad.

Het is nog niet precies bekend wanneer dit afgerond zal zijn.