Een wethouder uit Landsmeer of van buiten? Marc de Jong over de keuze van D66

Een wethouder uit Landsmeer of van buiten? Marc de Jong over de keuze van D66

WeekUp-presentator Ferdinand van Veen en politiek analist Marc de Jong bespraken de op 4 maart gepubliceerde raadsagenda en de wethouders-kandidaturen. De LOL achterhaalde wie de kandidaten zijn en sprak met elk van hen. Drie van de kandidaten bevestigden dat ze inderdaad in de markt waren en één ontkende dat. Dit meldde de LOL gisteren op deze website.

De kandidatuur van Jacobien van Boeijen en Niels Bonenkamp vond Marc de Jong niet verrassend.

D66 wil het graag nog even spannend houden, al bevestigde Nico van Baarsen tegenover de LOL dat hij beschikbaar is om kandidaat te worden. Als de keuze van de partij op hem valt, heeft D66 volgens De Jong wel wat uit te leggen. Van Baarsen is na zijn vorige periode als wethouder toch min of meer aan de kant geschoven, zei hij.

Toch is er ook de mogelijkheid dat D66 een wethouder van buiten haalt. En daardoor kwam het gesprek op de huidige wethouder Erik Heinrich, die gezien het aantal van drie kandidaten kennelijk het veld zal moeten ruimen.

Indien de nieuwe coalitie vindt dat wethouders per se een nauwe binding moeten hebben met het dorp, kan dat een verklaring vormen voor het gedwongen vertrek van Heinrich. Hij is immers een wethouder ‘van buiten’.

Maar haalt D66 een nieuwe wethouder van buiten, wat is dan de ratio achter de vervanging van een goed ingewerkte wethouder door iemand die zich op allerlei dossiers weer van vanaf nul moet inwerken? “Ik ben dan wel benieuwd naar de échte beweegreden”, zei De Jong.

Vraag is ook nog wie Niels Bonenkamp zal vervangen in de VVD-fractie. Alexander Bakker staat als derde op de lijst, maar of hij daadwerkelijk in de raad zal plaatsnemen is nog niet bekend.