Doopsgezinden houden vredeswake voor Gaza

Doopsgezinden houden vredeswake voor Gaza

Op zaterdag 16 maart geven doopsgezinden twaalf uur lang het licht van vrede door in een wake. Elk uur vanaf 9:00 uur ontsteken doopsgezinde gemeenten in Nederland het licht. Ook verzamelen we handtekeningen voor een petitie. Tussen 19:00 en 20:00 uur is het de beurt aan de doopsgezinde gemeente Den Ilp-Landsmeer. Iedereen is daarbij van harte welkom bij de Ilper Vermaning, Den Ilp 3 (bij koud weer goed aankleden).

Het standpunt van Mennonite World Conference is leidend:

  1. Bid en kom in actie voor een einde aan de spiraal van geweld en onrecht. In het besef dat het bevoordelen van één natie of etniciteit ten koste van een ander schadelijk is voor het werk aan Gods Koninkrijk en de mensheid.
    2. We willen dat de Israëlische regering haar huidige aanvallen op Gaza en de Westelijke Jordaanoever staakt en een begin maakt met het rechtzetten van de decennialange bezetting en onteigening van het Palestijnse volk.
    3. We willen dat Palestijnse militanten hun aanvallen op Israëli’s staken, gijzelaars vrijlaten en geweldloze manieren zoeken naar een uitweg.

“In the end, we will remember not the words of our ennemies, but the silence of our friends.”

Dr. Martin Luther King jr.