Dementie: wat is het en welke ondersteuning wordt er geboden in Landsmeer?

Dementie: wat is het en welke ondersteuning wordt er geboden in Landsmeer?

We worden In Nederland steeds ouder, de leeftijdscategorie 65-plussers bedraagt op dit moment ruim 20% van de totale bevolking. Dat zijn 3 miljoen mensen: Nederland vergrijst en Landsmeer is daarop geen uitzondering.

Door de vergrijzing zal het aantal mensen met een ouderdomsziekte -denk bijvoorbeeld aan artrose, gezichts-en gehoorstoornissen, de ziekte van Parkinson en dementie- fors toenemen.

Vooral dementie veroorzaakt veel problemen, er is namelijk sprake van een dubbele ziektelast. De ziekte heeft niet alleen een grote impact op het leven van de patiënt maar juist ook op het leven van diegenen die de patiënt van nabij meemaken. Hun partners, hun kinderen, hun buren.

Op basis van een recent gehouden bevolkingsonderzoek zijn er op dit moment in ons land naar schatting 300.000 mensen die dementie hebben en dat aantal loopt snel op.

Is de diagnose dementie officieel door een arts op basis van uitgebreid neurologisch en sociaal onderzoek vastgesteld, dan kan de patiënt gemiddeld nog acht jaar leven. De ziekte is in bijna alle gevallen progressief, dat betekent dat de ziekte in de loop der jaren verergert.

Uitgaande van de snelle toename van de leeftijdscategorie 65 – 80 plus, zullen velen van ons in aanraking (gaan) komen met mensen in de naaste omgeving die in toenemende mate hun cognitieve vaardigheden verliezen.

Wat zijn de kenmerken waar je op moet letten als je een beginnende dementie vermoedt? We zijn allemaal weleens vergeetachtig, maar wanneer moeten we aan de bel trekken? En bij wie moeten we aan de bel trekken in Landsmeer? Kan het ziekteproces misschien toch worden stopgezet of in ieder geval worden vertraagd? Hoe lang kan iemand nog zelfstandig blijven wonen en zoveel mogelijk de regie over zijn of haar eigen leven behouden? Hoe groot is de kans dat jezelf dementie gaat krijgen?

Casemanager dementie Lara Almekinders (Zorgcirkel Landsmeer) beantwoordt in een uitgebreid interview met LOL-medewerkster Titia Wittenberg en cameraman Ron Heerings bovenstaande vragen en geeft daarnaast handige tips en ondersteunende adviezen.