Debby Mulder-Damme pleit voor voortzetting coalitieprogramma en “echt debat”

Debby Mulder-Damme pleit voor voortzetting coalitieprogramma en “echt debat”

“Waarom ruzie maken, waarom rollend en vechtend over straat, doe gewoon je werk.” Het is een sentiment dat door veel Landsmeerders wordt gedeeld, naar aanleiding van de scheuring in de coalitie en de daaropvolgende regen van verklaringen, reacties en moties die over Landsmeer worden uitgestort door politieke partijen en (ex-)wethouders.

Dat constateert ook raadslid Debby Mulder-Damme van de eenpersoonsfractie DorpsBelang, onlangs afgescheiden van Positief Landsmeer. In een op woensdag 25 januari verzonden brief aan alle raadsleden pleit zij ervoor om door te gaan met de twee overgebleven wethouders (Jacobien van Boeijen en Eric Heinrich) op basis van het huidige programma. Beiden zijn tenslotte door de huidige gemeenteraad aangesteld bij meerderheid van stemmen.

“Laten we ons best doen het coalitieprogramma dat er ligt verder uit te werken.” zegt Mulder-Damme. “Het mooie is dat er echt een debat in de raad ontstaat, om juist daar een meerderheid van stemmen voor een voorstel/plan te halen.”

Of haar voorstel op brede sympathie kan rekenen, is de vraag. De frustratie bij voormalige oppositiepartijen ligt nu juist in het feit dat er de afgelopen maanden buitengewoon weinig ruimte was voor debat. Inbreng van de oppositie werd dan door de meerderheidscoalitie zwijgend aangehoord en vervolgens afgestemd.

Dat zou nu echter anders kunnen zijn, omdat er geen helder afgetekende machtsblokken meer zijn. Het CDA bijvoorbeeld heeft aangegeven nog steeds achter het coalitieprogramma te staan, maar is niet meer gebonden om met de lokale partijen mee te stemmen.

Verder pleit mevrouw Mulder-Damme voor het uitvoeren van een onafhankelijke, objectieve, zorgvuldige quickscan en integriteitsonderzoek waarbij zowel de raad, het college, als het ambtelijk apparaat betrokken worden. Doel is “een transparante, beter functionerende, betrouwbare overheid, waarin de democratie serieus wordt genomen (…) en waar men veilig kan werken – en ambities en resultaten boekt.”

Zij heeft het voorstel vervat in een motie, die in elk geval gesteund zal worden door Positief Landsmeer.