De vogels in de volière van het Wijkpark mogen weer in de zon zitten

De vogels in de volière van het Wijkpark mogen weer in de zon zitten

Door de tot voor kort heersende vogelgriep waren de beide rennen van de volière in het Wijkpark-Landsmeer afgedekt met grote zeilen om besmetting door overvliegende wilde vogels te voorkomen. De maatregelen door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn inmiddels ingetrokken en de zeilen zijn er nu weer af. De kippen en andere vogels kunnen weer heerlijk in de zon zitten en ook hub vitamine D opbouwen.