De Raad van State beslist over wel of niet doorgaan van het Lentekabinet

De Raad van State beslist over wel of niet doorgaan van het Lentekabinet

Dinsdag 26 maart diende een door stichting Hart voor het Twiske aangespannen spoedzaak bij de Raad van State in Den Haag. Stichting Hart voor het Twiske wil dat er een einde komt aan dit tweedaagse festival door met dit spoedverzoek bij de rechter de natuurvergunning die door de provincie is verleend te blokkeren. 

Zonder deze vergunning wordt het festival afgelast, bleek tijdens de zitting. 

Volgens Hart voor het Twiske brengt het tweedaagse festival met 32.000 bezoekers midden in het broedseizoen onherstelbare schade toe aan de vele vogels en vleermuizen in het waterrijke natuurgebied en is het festival volstrekt in strijd met alle beschermingsregels die gelden voor het Europese habitat- en vogelrichtlijngebied Het Twiske.

De provincie, recreatieschap Het Twiske en organisator Dekmandel BV stellen daartegenover dat er weinig aan de hand is. Ondanks de luide muziek bij het podium brengt het geen onaanvaardbare schade toe aan de beschermde vogels in het gebied. Dat zou blijken uit een natuuronderzoek.

In dat onderzoek heeft stichting Hart voor het Twiske geen enkel vertrouwen. “Wetenschapsfraude”, volgens stichting Hart voor het Twiske woordvoerder Theo van Gelder.

Adrie van Hooff, ecoloog van het festival, ketste terug dat er in de afgelopen jaren zoveel onderzoeken door verschillende ecologische bureaus en kenners zijn gedaan en die zien geen van allen een probleem. “Hebben die het dan allemaal fout gedaan?”

Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen wilde bestuursrechter Hoekstra weten welke natuur en festival belangen op het spel staan om te kunnen beslissen of het festival wel of niet door moet gaan.   

Volgens de advocaat van festivalorganisator Dekmantel BV en directeur Douk Vos zou afblazen tot een financiële strop van meer dan een half miljoen leiden. Ook het recreatieschap zou daardoor enkele tonnen mislopen.

Volgens stichting Hart voor het Twiske zijn er genoeg alternatieve locaties in de buurt: “Cultuur kun je altijd verplaatsen, maar natuur valt niet te verplaatsen”’

Uitspraak volgt over ongeveer drie weken