LANDSMEER – In de week van de Vaktherapie, die van maandag 2 tot en en met zondag 8 oktober plaatsvindt, speelt de Landsmeerder Jop Cornelisse een belangrijke rol. Tijdens de open dag van de Vaktherapie, 8 oktober van 14.00 tot 17.00 uur, in de Affuitenhal 1 in Zaandam op het Hembrugterrein kan men kennismaken met vaktherapie en haar vele disciplines. Zo is er een dansvoorstelling, workshops, expositie, muziek, interactie, uitleg en voorlichting over het hoe en waarom van de vaktherapie. Artsen, verwijzers, praktijkondersteuners huisarts Geestelijke Gezondheids Zorg en andere zorgcollega’s, cliënten, patiënten en geïnteresseerden zijn welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
Vaktherapie, een basis voor beter, is een behandelvorm voor mensen met een psychische aandoening of psychosociale problematiek waarbij de behandelaar methodisch gebruik maakt van een ervaringsgerichte werkwijze. Vaktherapie is de overkoepelende naam voor de volgende therapievormen: danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische kindertherapie, speltherapie, beeldende therapie en psychomotorische therapie. Professor Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU in Amsterdam is een bevlogen voorstander van creatieve expressie. Landsmeerder Job Cornelissen, die zijn sporen heeft verdiend in de wereld van dans, muziek, bewegen en aikido gaat tijdens de open dag dansen met zijn danspartner van 94 jaar Joop van Daalen. Cornelissen schetst van Daalen als een bijzondere man die op z’n negentigste ontdekte hoe fijn het is om met kunst bezig te zijn met name de danskunst. Het dansen tijdens zijn laatste levensjaren geeft zijn leven een bijzondere dimensie. Aan Job Cornelissen beleeft hij een ervaren en betrokken danspartner.
Cornelissen is een ervaren danstherapeut. Hij judode intensief van zijn vierde tot z’n dertiende voordat hij zich richtte op dans en bewegen. Hij behaalde zijn HBO master Danstherapie, volgde zijn dansopleiding aan de Dansacademie in Rotterdam en deed vervolgens de lerarenopleiding voor Aikido. Hij danste bij moderne dansgroepen onder meer bij Chatel Krisztina ,had eigen jeugddansgroepen en begon zestien jaar geleden met de dagelijkse Aikidotraining. Inmiddels is hij ook al tien jaar Aikido-docent. Hij werkt in Haagse verpleegtehuizen als danstherapeut in de psychiatrie.
Voor meer informatie over de week van de vak therapie zie www.weekvandevaktherapie.nl.
Previous post

Nieuwe Twiskemolenloop-seizoen start

Next post

Kindervoorstelling      

LOL Webredactie