D66 beraadt zich op bijdrage aan “een stabiel bestuur”

D66 beraadt zich op bijdrage aan “een stabiel bestuur”

Het gedwongen vertrek van wethouder Marion Breij siddert nog na. Na Breij zelf, het CDA en GroenLinks kwam vandaag ook D66 met een reactie. D66 Landsmeer neemt nadrukkelijk afstand van de uitlatingen die door Lokaal Landsmeer en zijn wethouder Marion Breij zijn gedaan over de ambtelijke organisatie.

Het bericht spreekt verder van “een cultuur waarin ambtenaren worden beschuldigd van het achterhouden van informatie en worden betiteld als ‘onderkoninkjes’. Een cultuur waarin een wethouder zich actief bemoeit met mogelijke ontwikkelingen die ook haar eigen gronden betreffen, die niet bereikbaar en niet transparant is, die ambtenaren voor de bus gooit en die weigert de media te woord te staan.”

Al eerder signaleerde Lokaal Landsmeer-fractievoorzitter Axel Damme eveneens een cultuurprobleem. Het grote verschil met D66 is echter dat Damme een probleem bij de amtenaren ziet, waarbij hij inderdaad spreekt van “onderkoninkjes en “rotte appels”, terwijl D66 vindt dat het cultuurprobleem nu juist bij Lokaal Landsmeer en dit soort uitspraken ligt.

Een lastig te overbruggen visie.

Inmiddels zijn er dan ook signalen dat de “landelijke partijen” een poging zullen ondernemen een nieuwe coalitie te vormen. D66 (3 zetels), de VVD (2), het CDA (1), de PvdA (1) en GroenLinks (1) kunnen als ze tot overeenstemming komen met 8 zetels een krappe meerderheid realiseren. In het persbericht van D66 staat dat deze partij, als tweede in de raad, verantwoordelijkheid wil nemen.

Op de foto van Marcel Molle: D66 fractieleider Mandy Elfferich overlegt met fractiegenoot Annet Schelling