Woensdag 4 november start er in SamenMeer een cursus Kunstgeschiedenis. Samen met Yvonne Lievaart, docent Kunstgeschiedenis en Kunsttheorie aan de ArtEZ Hogeschool voor de kunsten in Zwolle, staat u uitgebreid stil bij Romantiek & Realisme. Twee belangrijke stromingen in de Kunstgeschiedenis. Is wat wij vandaag de dag verstaan onder de term romantiek hetzelfde als de kunsthistorische periode van 1790-1830, die de Romantiek wordt genoemd? Kunstenaars verbeeldden bij voorkeur heftige gebeurtenissen in de Romantiek. Waarom was dat? En wat opvalt, is dat schilders in verschillende landen tot andere resultaten kwamen wat onderwerpkeuze en manier van werken betreft. In de kunst begon het Realisme met de eenmanstentoonstelling van Gustave Courbet in 1855 in Parijs. Hij organiseerde deze expositie met hulp van zijn mecenas als protest tegen de gevestigde orde. Bovendien liet de uitvinding van de fotografie in 1839 veel sporen na in de kunst van de tweede helft van de 19de eeuw. Daar gaan we voorbeelden van bekijken en bespreken. Realisme is ook een woord, dat wij nu nog veel gebruiken. Daarmee bedoelen we dichtbij de zichtbare (fotografische) werkelijkheid. Door meer te weten over de ontstaansgeschiedenis krijg je meer begrip voor de kunst uit die tijd zelf en daarna. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op woensdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur en kost € 40. De cursusdata zijn: 4 en 18 november en 2 en 16 december. Cursuslocatie: SamenMeer, Dr. M.L. Kingstraat 2b. Natuurlijk vindt deze activiteit plaats met inachtneming van alle coronaregels die de overheid momenteel voorschrijft. Voor informatie of aanmelden belt u naar: 020 – 482 41 90 of mailt u naar: samenmeerlandsmeer@kpnmail.nl

Previous post

Familiepaviljoen ‘Het terras op de Breek’ in de maak

Next post

This is the most recent story.

Redactie