Cognitieve Fitness: een cursus met een meerwaarde

Cognitieve Fitness: een cursus met een meerwaarde

“Het is niet makkelijk om lichaam én geest beter te leren samenwerken maar je wordt er wel vitaler van.”

Het was druk bij de introductieles Cognitieve Fitness. Een gemêleerde groep belangstellenden, variërend in  leeftijd vanaf 55+ en verschillend wat betreft beweeglijkheid en souplesse, was nieuwsgierig en wilde wel eens weten wat ze konden verwachten van de cursus die volgende week dinsdag 5 september van start gaat.

Bewegingsagoog Christopher Manuputty gaf vooraf  een korte heldere uitleg over het doel van de cursus: het ontwikkelen van meer motorische (lichaam) en cognitieve  (hersenen) vaardigheden door gerichte oefeningen te doen. Het persoonlijke niveau van de individuele deelnemer omhoog brengen is daarbij het uitgangspunt. “Iedereen kan vitaler worden door zich meer in te spannen, door eens een keer dat te doen wat je nog niet goed kunt. We bouwen het stapsgewijs op. En natuurlijk is het belangrijk dat iedereen plezier heeft in het bewegen met elkaar.”

Na de theorie kwam de praktijk in de sporthal. De LOL was erbij en trainde mee: de oefeningen waren pittig en confronterend, er is zeker veel te leren.  Onder de bezielende leiding van Christopher werd er echter ook veel gelachen. Cognitieve Fitness: inspanning, uitdaging en ontspanning, een cursus  voor iedereen die bij de tijd wil blijven.