Broedende vogels in het Twiske: houd er rekening mee

Broedende vogels in het Twiske: houd er rekening mee

Het broedseizoen van (weide)vogels gaat op 15 maart van start. Dat meldt het recreatieschap Twiske-Waterland op zijn website.

Weidevogels zoals de grutto, kievit en scholekster gaan op zoek naar een broedplek om ongestoord hun eieren uit te broeden. De lentemaanden zijn een cruciale periode waarin het van groot belang is om de natuur rust te gunnen. In verband met het broedseizoen van de weidevogels worden daarom delen van het Twiske tijdelijk afgesloten.

Het recreatieschap vraagt bezoekers om de natuur een handje te helpen door de regels in de recreatiegebieden te respecteren, door op de paden te blijven, de hond dichtbij aan de lijn te houden en afval mee naar huis te nemen.

In het Twiske zijn het vooral de Leers en de Belt waar het recreatieschap voorrang geeft aan rust voor broedende vogels, zoals de rietzanger, snor en roerdomp. Het recreatieschap vraagt bezoekers om deze deelgebieden zo min mogelijk te betreden tijdens het broedseizoen.

Het broedseizoen loopt van 15 maart t/m 15 juni, maar er zijn ook uitzonderingen waar de periode langer doorloopt.