Binnen een rommelmarkt, terwijl buiten wordt opgeruimd

Binnen een rommelmarkt, terwijl buiten wordt opgeruimd
In Dorpshuis Het Wapen van Landsmeer vindt op 12 maart een grote rommelmarkt plaats. Dat valt samen met samen met de zogenaamde NLdoet-actie op vrijdag en zaterdag van 10 tot 11 uur.
Voor NLdoet willen de vrijwilligers van het Dorpshuis rondom het gebouw  en in de plantenbakken onkruid wieden, op het dak bladeren verwijderen en misschien ook wat bloemen planten.
De regie van de rommelmarkt en de acties buiten berust evenals vorige jaren weer bij Dennis en Richard Tang
Frans van Houtert van het bestuur laat weten dat voorzitter Jan Holvast wegens ziekte dit jaar helaas is uitgeschakeld voor deze beide activiteiten. Van Houtert zal zijn werk zo goed mogelijk overnemen. “Ongetwijfeld zullen hierbij  nu en dan dingen misgaan of anders lopen dan U gewend bent”, zo waarschuwt hij alvast.
Wie mee wil werken kan zich aanmelden bij Dennis Tang van het Dorpshuis, of bij Frans van Houtert zelf (06-36556819).