Bewonersbijeenkomst Horecaproject op woensdag 8 september

De afgelopen decennia zijn er meerdere beleidsdocumenten opgesteld inzake de horeca. De gemeente is al geruime tijd bezig met het voornemen om deze zes bestaande beleidsdocumenten inzake de horeca samen te voegen tot één beleidsdocument. Om omwonenden en ondernemers in de gelegenheid te stellen mee te denken over één nieuw en allesomvattend beleidsdocument, zijn er diverse bijeenkomsten gepland. Voor de omwonenden staat de bijeenkomst gepland op woensdag 8 september 2021 van 14.00 tot 15.00 uur in het gemeentehuis te Landsmeer. Let op: de bijeenkomst is verplaatst en vindt dus niet plaats op donderdag 9 september!