Oekraïnse vluchtelingen in de Gorteslootbuurt, en dan?

Oekraïnse vluchtelingen in de Gorteslootbuurt, en dan?

Voor de onderbrenging van Oekraïnse vluchtelingen in containerwoningen op gemeentegrond aan de Violierweg bestaat bij de meeste buurtbewoners wel begrip. Hun probleem ligt vooral bij de onduidelijkheid over wat er daarna gaat gebeuren. Blijven de containers dan nog een tijdje staan, zodat er Landsmeerse jongeren tijdelijk kunnen wonen? Of worden er dan permanente woningen gebouwd? En voor wie?

Een voor een aantal bewoners beangstigend scenario is de huisvesting van asielzoekers uit andere delen van de wereld dan Europa. In dat geval vrezen ze voor hun veiligheid. En op de achtergrond speelt dan nog het probleem dat Landsmeerse woningzoekenden nauwelijks aan de bak komen, met wachttijden voor huurwoningen die in de decennia lopen.

Dit bleek uit een bijeenkomst die dinsdagavond op initiatief van een groepje Gortesloot-buurtbewoners plaatsvond bij Vrij & Blij.

Wethouder Niels Bonenkamp gaf duidelijkheid voor zover mogelijk en kreeg daarvoor applaus.

De vergunning voor tijdelijke containerwoningen is afgegeven voor een periode van zeven jaar, zo legde hij uit.

Daarna moeten ze in elk geval weg. Maar het kan ook eerder zijn, als de toestand in Oekraïne terugkeer van de vluchtelingen mogelijk maakt. De containers kunnen dan verhuizen of bijvoorbeeld via woningbouwcoöperaties tijdelijk aan (jongere) woningzoekenden ter beschikking worden gesteld.

Hoe dan ook is het de bedoeling uiteindelijk permanente bebouwing te realiseren, zei Bonenkamp. Deze huizen zijn bedoeld voor reguliere woningzoekenden. Daaronder bevinden zich overigens ook de zogenaamde statushouders, migranten die een verblijfsvergunning hebben verworven. Wettelijk gesproken kan de helft aan Landsmeerders worden toegewezen.

Wat de kersverse wethouder niet kon zeggen, is welke verplichtingen er uit het Rijk mogelijk nog aan de gemeente worden opgelegd voor wat betreft de huisvesting van andere asielzoekers en waar deze dan eventueel worden gehuisvest. Dat is aan de gemeenteraad om te bepalen.

Hoe lang het verblijf van de Oekraïners zal duren is evenmin duidelijk. Wel dat het vooral vrouwen en kinderen betreft en dat een gedeelte van deze groep nu al bij particulieren in Landsmeer is ondergebracht.

De avond leidde dus tot iets meer duidelijkheid. Maar ook was te zien dat in de buurt verschillend gedacht wordt. Enkele buurtbewoners gaven aan niet blij te zijn met het beeld van probleemwijk, dat nu lijkt te ontstaan door alle commotie. Zij wonen al tientallen jaren tevreden in de Gorteslootbuurt en zijn niet zo bang dat dit in de toekomst gaat veranderen.

Maar ook leverde de avond enige verwarring op. Er liepen verschillende thema’s door elkaar. De beperkte mogelijkheid voor jongeren om een woning te krijgen in het dorp waar ze opgroeiden is een ander probleem dan de mogelijke vestiging van vluchtelingen in een bepaalde buurt, vonden sommigen.

Jammer was dat de avond wat stroef startte door de onbeholpen wijze waarop een aantal stellingen was geformuleerd, dat de aanwezigen werd voorgelegd. Dubbele ontkenningen, meerdere beweringen in één stelling: het bezorgde zowel moderator Chantal de Jongh als het publiek de nodige hoofdbrekens en ergernis.

In de formuleringen waren de handen te herkennen van de politieke partijen Positief Landsmeer en Dorpsbelang, die de bewoners hadden bijgestaan en nogal prominent aanwezig waren. Terwijl wethouder Niels Bonenkamp vragen aan het beantwoorden was, liep mevrouw Debby Mulder-Damme van Dorpsbelang voortdurend het podium op en af, popelend om ook het woord te voeren.

Verder was de politiek goed vertegenwoordigd: de VVD, Lokaal Landsmeer, het CDA en GroenLinks waren ook aanwezig. De burgemeester overigens niet: hij had een andere bijeenkomst waarbij hij niet kon ontbreken, aldus wethouder Bonenkamp.

De avond verliep trouwens in goede orde, dankzij moderator De Jongh, het beheerste optreden van de initiatiefnemers en de duidelijkheid die de wethouder bood.