Bestuurlijke toekomst: PvdA wil inwoners keuze voorleggen tussen Amsterdam of Purmerend

Bestuurlijke toekomst: PvdA wil inwoners keuze voorleggen tussen Amsterdam of Purmerend

De PvdA wil bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland en het Waterschap HHNK de inwoners van Landsmeer per stembus vragen of ze een voorkeur hebben voor een bestuurlijke fusie met Amsterdam óf Purmerend. De PvdA heeft een motie met deze strekking ingediend, die in de raadsvergadering van 22 december behandeld zal worden.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Mark Jan Prins (foto) is dit de keuze. Een fusie met een groene gemeente ziet hij niet als een reële optie: “De omliggende kleine gemeenten zijn niet van plan op korte termijn een besluit tot bestuurlijke fusie te nemen, terwijl Amsterdam en Purmerend wél bereid zijn om daarover met Landsmeer te overleggen”.

De PvdA wil dat het college voorbereidingen treft voor een raadpleging van de bevolking. Tot de stembusdatum moeten de inwoners uitgebreid geïnformeerd worden over de voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie met óf Amsterdam, óf Purmerend.

Dát er een bestuurlijke fusie moet komen, is door de gemeenteraad in mei 2019 al besloten. Het ontbreekt op dit moment aan bestuurskracht waarmee invloed kan worden uitgeoefend op belangrijke thema’s en ontwikkelingen in de regio. Daarbij is de gemeentelijke organisatie te klein om het vereiste werk te doen en om de gewenste ondersteuning te geven. Landsmeer is niet goed in staat om de overheveling van verantwoordelijkheden en taken vanuit het Rijk vorm te geven, zo was men van mening.

Drie jaar later onderschrijft de Partij van de Arbeid dit nog eens. Prins: “Een snelle bestuurlijke fusie is onontbeerlijk voor de noodzakelijke bestuurskracht en slagkracht, en ook voor vereist ambtelijk werk en ondersteuning.”