Ambitieuze plannen voor winkelcentrum De Nieuwe Gouw

Het winkelcentrum De Nieuwe Gouw gaat grotendeels op de schop. Althans, als het ligt aan Plemp Beheer, de beleggingsmaatschappij die het vastgoed van het winkelcentrum beheert, exploiteert en verder ontwikkelt. De Landsmeerse maatschappij werkt voor het beoogde project samen met vastgoedontwikkelaar E.CP, die gevestigd is in Hilversum en Hoornaar. Ze worden terzijde gestaan door EUP design, een aan E.CP gelieerd architectenbureau.

Donderdagavond 12 januari presenteerden de ontwikkelaars in het winkelcentrum hun plannen aan de omwonenden en andere belangstellenden, waaronder een aantal Landsmeerse politici. Vrijdag stonden de plannenmakers de pers te woord. De winkeliers waren al eerder ingelicht.

Volgens de plannenmakers wordt in de nieuwe situatie het winkelcentrum compacter, ontstaat minder parkeerdruk en komen er minder dichte gevels. Ook moet het centrum duurzamer worden, met meer groen op het parkeerterrein en de daken. Boven de winkels zijn appartementen voorzien, waardoor de Landsmeerse woningvoorraad wordt uitgebreid. Hoeveel, en hoeveel woonlagen, dat is nog onderwerp van discussie.

Het nieuwe winkelcentrum krijgt minder vierkante meters voor winkels, zegt initiatiefnemer Johan Plemp. “Het is nu eigenlijk te groot en moeilijk bezet te krijgen. Hoe we het in de toekomst gaan indelen en wie waaraan behoefte heeft, daarover gaan we komende tijd in gespek met de ondernemers.”

De initiatiefnemers hopen over een jaar of drie, vier te kunnen starten met de nieuwbouw. “Je hebt heel veel mensen die hier een belang bij hebben”, aldus Johan Plemp. “Dus dat moet je zorgvuldig doen. Dus ik verwacht echt niet dat er de komende drie-en-een-half jaar iets gaat gebeuren. Daarna gaan we het verder brengen. En dan moeten we kijken hoe we de bouw zo efficient mogelijk gaan doen. Maar dat zijn puzelstukjes die we samen met heel veel andere stakeholders gaan leggen.”