Vijf partijen zetten eerste stap op weg naar nieuwe coalitie

Vijf partijen zetten eerste stap op weg naar nieuwe coalitie

D66 Landsmeer, de Landsmeerse VVD, GroenLinks Landsmeer, PvdA Landsmeer en CDA Landsmeer hebben een eerste stap gezet richting de vorming van een nieuwe coalitie. De vijf partijen hebben een gezamenlijk doel vastgesteld: “Het vormen van een stabiel bestuur, dat opereert in het belang van de gemeente en haar inwoners, ondernemers, vrijwilligers en andere betrokkenen.”

De vijf partijen beschikken samen over een krappe 8-7 raadsmeerderheid. Buiten de samenwerking staan Lokaal Landsmeer, Positief Landsmeer, Dorpsbelangen en de Lijst Ine van Brenk.

De komende week zullen de vijf partijen vastleggen op welke manier zij deze periode met elkaar willen samenwerken. De insteek daarbij is dat er afspraken worden gemaakt over de bestuursstijl en de samenwerking.

De vijf partijen zeggen te willen dat debat en de besluitvorming terugkeren in de raad: “Met volop ruimte voor alle politieke partijen en met respect voor elkaars mening.”

Er komt geen op voorhand dichtgetimmerd coalitieakkoord. Er wordt een agenda opgesteld met de onderwerpen die de komende tijd in ieder geval moeten worden behandeld.

Verder zeggen de vijf partijen dat in samenwerking met de ambtelijke organisatie worden gekeken welke ruimte er daarnaast nog is voor de ambities van de politieke partijen en initiatieven vanuit de samenleving.

Men verwacht op korte termijn de samenwerkingsafspraken te kunnen presenteren.

Op de foto: de vijf fractievoorzitters: boven, van links naar rechts: Mark Jan Prins (PvdA), Mandy Elfferich (D66), Eric Knibbe (CDA); onder: Maartje Greunsven (GroenLinks), Niels Bonenkamp (VVD)